Parkeren

Buurtfietsenstalling in gebouw OC?

Wat houdt je feedback net in?

OK, een gek idee, maar volg even mee. Het OC bevindt zich niet in een te beste staat. Een grondig renovatie conform richtlijnen, of sloop- en heropbouw is allicht een dure affaire voor het bestuur. Maar daarom moeten we het nog niet meteen met de grond gelijk maken. De herbestemming van de kerk biedt kansen. Indien het OC een plaatsje kan vinden in de herbestemde kerk, dan kan met een aantal niet te dure ingrepen het huidige OC opgefrist worden tot een betalende, maar bewaakte, buurtfietsenstalling voor Florenaren die hun elektrische of buitenmaatse fiets thuis niet kwijt kunnen. Een bewaakte fietsenstalling hoeft immers niet geïsoleerd en verwarmd te worden zoals een binnenruimte, en maximaal hergebruik is niet alleen goedkoper, maar ook een grote stap richting meer circulariteit. Goede, kwalitatieve en nabije fietsinfrastructuur op Flora zorgt voor een aanzuigeffect waardoor we op termijn misschien zelfs al die autoparkeerplaatsen niet meer nodig hebben.